Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Klachtenregeling 

Wij als Regiokantoor Wijkverpleging doen iedere dag ons best voor u om de beste zorg- en dienstverlening te geven. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het wel belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen


Bespreek altijd in eerste instantie uw ongenoegen met de coördinator van ZorgFront. Als dit niet tot verbetering leidt, laat uw klacht dan weten aan onze interne klachtcoördinator. Dit kan bij voorkeur schriftelijk (per post of e-mail ): E-mail: klachtcoördinator@zorgfront.nl Postadres: ZorgFront t.a.v. de klachtcoördinator, Folkert Elsingastraat 3 -9, 3067 NW Rotterdam. U ontvangt van ons zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Uw klacht wordt behandeld door onze interne klachtcoördinator. Indien nodig, als er extra toelichting of informatie nodig is, zal er nader contact met u worden opgenomen. Standaard kunt u erop rekenen dat u binnen 10 werkdagen een reactie krijgt op uw klacht. Als uw klacht complex is dan is het mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. In dat geval wordt u daarover tijdig geïnformeerd.

Advies / bemiddeling Quasir

Als u advies wilt met betrekking tot het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en/of bemiddeling hierbij, kunt u ook met de onafhankelijk bemiddelaar van Quasir contact opnemen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ook deze bemiddelaar u altijd eerst zal terugverwijzen naar ZorgFront als u uw klacht nog niet heeft besproken met de zorgverlening zelf. Dat blijft altijd de eerste stap. De contactgegevens van deze onafhankelijke bemiddelaar zijn: Telefoon: 06-48 44 55 38 E-mail: bemiddeling@quasir.nl / website http://quasir.nl/ Postadres: Klachtencommissie Quasir t.a.v. mevrouw L. de Boon/ coördinator, Postbus 1021, 7940 KA Meppel

Bent u het oneens met onze beslissing?

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschillencommissie. ZorgFront is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de ‘De Geschillencommissie’ terecht via de website www.degeschillencommissie.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit opvragen bij de klachtenfunctionaris. Download de klachtenregeling via onderstaande knop.

Meer informatie over onze klachtenregeling?

Neem contact op met onze helpdesk
eurocept_office_08_2023