Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Klachtenregeling

Binnen Eurocept Homecare streven wij ernaar om u kwalitatief goede zorg te leveren. Als u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent vragen wij u om ons dat te laten weten. Uw klacht kunt telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 030 -280 42 71. Of u kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier.

Contactformulier

Klachtenprocedure

Wij zullen zo goed mogelijk proberen de klacht voor u naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast gaan wij intern onderzoeken wat de oorzaak van uw klacht is. Op basis van dit onderzoek kunnen er maatregelen genomen worden om een herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen. Indien gewenst en als het door u is aangegeven, ontvangt u een bericht over de afhandeling van de klacht.

Productklacht

Klachten kunnen gaan over verschillende onderwerpen. Wanneer uw klacht specifiek over een product gaat dat door Eurocept Homecare aan u geleverd is, dan wordt deze geanonimiseerd doorgestuurd naar de producent van het product. In de meeste gevallen zal de producent op basis van de klacht een onderzoek starten, hierdoor kan de reactietijd langer zijn. Soms wil de fabrikant ook het klachtproduct onderzoeken, daarom willen wij u vragen om het klachtproduct te bewaren.

Klachtloket Zorg

Ons streven is om vanuit Eurocept Homecare de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u niet tevreden bent met de afhandeling dan kunt u uw klacht bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg melden. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat er samen alsnog een goede oplossing gevonden kan worden. Het Klachtenloket Zorg is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer 070-310 53 92. Daarnaast is het mogelijk om een e-mail te sturen naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

De Geschillencommissie

Mocht u na het bemiddelen met behulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris nog niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u de klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt dan een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl

Bewijs van aansluiting geschillencommissie 2024

Apotheek Sanatheek

Als uw klacht alleen betrekking heeft op onze apotheek Sanatheek en u bent niet tevreden over onze afhandeling, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Zij zullen u daar verder helpen.

Erkende geschillencommissie: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) https://www.skge.nl

Meer informatie over onze klachtenregeling?

Neem contact op met onze helpdesk
eurocept_office_08_2023