Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondervoeding in de zorg: behandeling loont!

Behandeling ondervoeding bespaart miljarden

Dit blijkt uit de op 19 juni gepubliceerde gezondheidseconomische analyse ‘Ondervoeding in de zorg: behandeling loont’. Onbehandelde ondervoeding kost de maatschappij jaarlijks tot wel drie miljard euro. Dat is 3,4 procent van de totale Nederlandse zorgkosten in 2023. Behandeling van ondervoeding, bestaande uit dieetbehandeling met zo nodig medische drinkvoeding, resulteert in aanzienlijke netto kostenbesparingen; naar schatting 749 miljoen euro in het jaar van het optreden van de ondervoeding. Lees het rapport op https://lnkd.in/eEumjxbQ.

Ondervoeding is een veelvoorkomend, maar onvoldoende onderkend probleem in Nederland. Gemiddeld is één op de vier tot vijf patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg ondervoed. Dit heeft grote gevolgen voor de patiënt: langzamer herstel, meer complicaties, hogere sterftekans, lagere kwaliteit van leven. De behandeling van ondervoeding volgens de Richtlijn ondervoeding (1), bestaande uit dieetbehandeling met zo nodig medische drinkvoeding, kan tot aanzienlijke kostenbesparingen en winst in gezonde levensjaren leiden en is bovendien zeer doelmatig.

Risicogroepen voor ondervoeding zijn o.a. kwetsbare ouderen, chronisch zieken en oncologische patiënten. Dagelijks komen de verpleegkundigen van Eurocept Homecare bij deze doelgroep thuis om infuus- en injectietoedieningen te verzorgen. Het is een ideaal moment om eventuele ondervoeding te signaleren en hierover contact te hebben met de diëtist. Desgewenst leveren wij drink- of sondevoeding, inclusief pomp en verpleegkundige zorg.

De studie is uitgevoerd door adviesbureau A2M, in opdracht van het Kenniscentrum Ondervoeding, Eurocept Homecare, MediReva, Sorgente en Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD). Eurocept Homecare heeft graag een bijdrage geleverd en hoopt dat de resultaten bijdragen aan bekendheid over en draagvlak voor de behandeling van ondervoeding.

Referenties:

1. Richtlijn ondervoeding. Herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. Stuurgroep Ondervoeding, 2019.

InfographicOndervoedingindezorgbehandelingloontdd19juni2024